Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

La dada: 19,8 anys de permanència

05/2018

19,8 anys és la mitjana de permanència dels assegurats d’Assistència a l’entitat, un índex de fidelització molt més elevat que el de la resta del sector. Els estudis mostren la tendència de les altres grans companyies a créixer amb pòlisses low cost que s’incrementen per sinistralitat.