Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Assumim reptes en benefici de les persones assegurades

04/2019

La facilitat per accedir als serveis mèdics és un dels punts forts de l’oferta d’Assistència, que compta amb la llista més àmplia de metges i especialistes del nostre entorn, entre els quals els assegurats poden escollir lliurement. A més, com a entitat formada per metges, Assistència sempre prioritza la salut de les persones per davant d’altres interessos. Ara, aprofundim en aquesta línia i introduïm novetats notables.

D’una banda, simplifiquem les gestions i se’ns obren les portes allà on siguem, amb més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta d’Espanya. D’altra banda, ens apropem al cor de la ciutat de Barcelona, guanyant centralitat. I, a més, en algunes especialitats escurcem encara més el possible temps d’espera per concertar cita.

Al contrari que en altres casos, a Assistència no ens espanta invertir els recursos i el coneixement que ens dona ser metges en propostes que reverteixen en resultats assistencials positius i, sobretot, en la satisfacció de la població assegurada i l’atenció excel·lent a la seva salut. Ara i sempre, el pacient és la nostra prioritat.