Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Assistència, membre protector de F. Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut

Assistència, membre protector de F. Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut
10/2017

Coincidint amb l’obertura del curs 2017-18, el Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària, i el Dr. Àlvar Net, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, van signar un acord que vincula les dues organitzacions. A banda de l’estreta relació i els objectius comuns de defensa i millora de la salut, des de fa uns anys les dues entitats van crear el premi Ramon de Teserach per a l’actuació cívica i de promoció de la salut.