Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

44,7%: és la taxa d’embaràs en tractaments de fecundació in vitro a Gràvida

06/2017

(37,3% és la mitjana de la Societat Espanyola de Fertilitat)

Puja al 88% amb òvuls de donant