Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

El volum de prestacions pagades per Assistència va ascendir a 159 milions d’euros el 2017

El volum de prestacions pagades per Assistència va ascendir a 159 milions d’euros el 2017
12/2018

L’any 2017, el volum de prestacions pagades per Assistència va ascendir a 159 milions d’euros, que es van distribuir entre una població assegurada de 190.564 persones.