Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Nova targeta per a la població assegurada d’Assistència Sanitària

Nova targeta per a la població assegurada d’Assistència Sanitària
04/2019

Millorem l'accés als serveis amb una xarxa de més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta d’Espanya.

Una de les novetats d'Assistència Sanitària per a aquest any 2019 és ja una realitat: s'ha creat un nou disseny de targeta identificadora per a la població assegurada. El model nou, que disposa d'una banda magnètica que permet accedir a funcionalitats avançades, s'implanta durant el proper mes de juny i suposa un gran pas endavant per agilitar l'atenció mèdica als pacients.

El canvi de targeta simplifica els tràmits administratius i implica una entrada i atenció més directes a una xarxa de més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta d’Espanya. Pot localitzar-los a la secció “Assistència resta d’Espanya” de l’apartat “Metges i serveis” del nostre web. La targeta s’enviarà per correu postal i arribarà a punt per a l’activació, que es produirà automàticament la primera vegada que es passi per un lector de banda magnètica; amb aquest gest, la targeta anterior serà anul·lada i deixarà de funcionar. La nova targeta conté tota la informació sobre la persona assegurada i els seus talons. Les targetes amb el disseny anterior seran vigents només fins al 31 de desembre de 2019.

La nova targeta d'Assistència Sanitària, personal i intransferible, és el document que identifica les persones assegurades i els dona accés als serveis contractats. Amb la lletra A majúscula com a element comú, per als nous models de targeta s'ha establert un codi cromàtic en blau i verd, fàcil de detectar segons els serveis contractats. La línia creativa, fresca i moderna, segueix la imatge corporativa del grup.