Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Arrenca el programa per a l'Hospital sense Dolor

Arrenca el programa per a l'Hospital sense Dolor
09/2020

Assistència Sanitària i l'Hospital de Barcelona han posat en marxa un pla especial que marca com a prioritat estratègica el control i minimització del dolor, segons l’evidència científica actual i en línia amb les tendències més recents d’humanització de l’atenció. Controlar l’intens dolor que alguns pacients experimenten els primers dies després d’una intervenció quirúrgica és molt important perquè ajuda a una recuperació més ràpida. L’Hospital de Barcelona ha creat i establert la Comissió Clínica Hospital sense Dolor, una unitat multidisciplinària perquè aquest sigui un objectiu de qualitat i una prioritat en el centre. També s’ha posat en funcionament la Unitat del Dolor Agut (UDA), un dispositiu assistencial centrat en l’atenció integral als pacients.