Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Assistència Sanitària es bolca en la gestió de la COVID-19

Assistència Sanitària es bolca en la gestió de la COVID-19
09/2020

Arran de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus, amb forta incidència des del passat mes de març, Assistència Sanitària va prendre una sèrie de decisions per ajustar i optimitzar la seva activitat d’acord a les necessitats actuals de la població assegurada, del sistema de salut del país i del conjunt de la ciutadania. Com a organització formada per professionals sanitaris, segueix prestant serveis plens a les persones perquè, ara més que mai, cobra ple sentit el jurament hipocràtic de prestar atenció a qui ho necessiti.

La resposta davant d’un context que canvia molt ràpidament demana actuacions fermes i diligents, per aquesta raó Assistència Sanitària va implantar mesures especials per seguir proporcionant de forma dinàmica la millor atenció a la població. En aquest sentit, va posar en marxa un protocol específic obert al conjunt de la població –assegurada o no de l’entitat– amb atenció telefònica gratuïta COVID-19 (que va rebre al voltant de 6.000 trucades), va aprovar la flexibilització del pagament de rebuts per a persones amb caigudes d’ingressos com a conseqüència del coronavirus, va reprogramar accions no estratègiques i ha reforçat el suport comunicatiu a la població assegurada, entre d’altres. Els serveis domiciliaris d’Assistència Sanitària han seguit funcionant amb recursos de telemedicina.

Com que tots els equips de l’organització són necessaris per fer front a la pandèmia, per fer-ho amb la màxima seguretat Assistència Sanitària s’ha compromès a mantenir els llocs de treball sanitaris i personal administratiu, promoure el teletreball i ampliar la plantilla mèdica i d’infermeria. A més, es va adherir al fons sectorial de 38 milions d’euros per protegir els sanitaris que a tot l’estat espanyol s’enfronten a la COVID-19, amb la premissa de protegir amb les màximes garanties aquells que tenen cura de les persones posant per davant la seva pròpia vida. Alhora, s’ha desenvolupat un programa de col·laboració per al manteniment de les consultes mèdiques damnificades per la inactivitat, preservant la seva condició de servei essencial de la societat. Des del primer moment, va retribuir els honoraris mèdics de l’atenció telemàtica als pacients, com a mesura excepcional durant l’època de confinament i de tancament de les consultes mèdiques. A més, per pal·liar-ne l’impacte i afavorir la recuperació, s’agiliten els terminis de liquidació de les prestacions realitzades i la concessió de bestretes amb càrrec a l’activitat futura i s’han establert complements COVID-19 i assegurances de salut per a autònoms.

L’Hospital de Barcelona, centre de referència d’Assistència Sanitària, va incrementar la seva capacitat instal·lada, va ampliar l’UCI amb 3 nous espais i va reorganitzar la seva activitat, mantenint amb normalitat la cirurgia urgent i oncològica i suspenent –de forma temporal durant el pic de la pandèmia– tota la cirurgia programada, inclosa l’ambulatòria. També l’activitat obstètrica i de neonatologia van tenir continuïtat. Així, va poder atendre en 50 dies prop de 600 pacients de COVID-19 d’Assistència Sanitària. A més, va assumir cirurgia oncològica i urgent del Parc de Salut Mar i malalts crítics de coronavirus d'altres centres públics.

Seguint la previsió epidemiològica, amb l’objectiu primer d’oferir la millor atenció mèdica al conjunt de la població, Assistència Sanitària està en constant interlocució i cooperació amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb la resta d’autoritats sanitàries del país. D’aquesta manera, contribueix a articular l’atenció a les persones que presenten símptomes o conviuen amb altres persones afectades pel coronavirus i s’erigeix com a mecanisme addicional per evitar el col·lapse dels recursos sanitaris públics.