Descarrega la News     |     Cat / Cast

Notícies d’actualitat d’Assistència Sanitària

Assistència Sanitària reforça la seva oferta pensant en els més joves

Assistència Sanitària reforça la seva oferta pensant en els més joves
11/2019

Amb més de 60 anys d’una història d’èxit que l’avala, Assistència Sanitària manté la seva essència i raó de ser: donar resposta a les necessitats de metges i pacients en l’àmbit de la sanitat privada. Oferir als primers un marc on exercir l’ofici en condicions justes i, alhora, proporcionar la millor medicina de qualitat als segons és el doble objectiu de l’Entitat. I, per fer-lo possible, al llarg d’aquests anys s’ha anat adaptant a la realitat que l’envolta, introduint la innovació d’acord amb l’evolució de la societat i els nous hàbits i formes de vida de les persones.

En aquest context, el més important per a Assistència Sanitària són les més de 190.000 persones que confien en l’organització per tenir cura de la seva salut, tant les que tenen la percepció que poden necessitar els serveis que ofereix de forma més habitual o imminent com les que, per edat o estil de vida, no acostumen a anar al metge. Aquestes persones, sovint més joves però que han estat testimonis de patologies complexes no necessàriament lligades a l’edat, són cada vegada més conscients de la necessitat de comptar amb les garanties d’una assegurança de salut de qualitat i dels avantatges que això suposa. El canvi de paradigma s’ha fet evident en els últims temps amb la creixent incorporació d’assegurats d’edats compreses entre els 18 i els 45 anys.

D’acord amb la tendència observada, i pensant en aquestes persones i en el seu futur, Assistència Sanitària ha desenvolupat noves eines que faciliten l’accés a l’atenció i, a més, ha ampliat l’oferta amb cobertures innovadores sorgides de l’estudi de les seves necessitats en l’àmbit sanitari.

Per exemple, després del part, el programa NADO ofereix la visita a domicili d'una infermera especialitzada en neonatologia que resol els dubtes de mares i pares i dona orientació sobre les cures als nounats durant els seus primers dies de vida. A més, en l’àrea maternoinfantil, s’ha configurat un complet conjunt de serveis que, entre d’altres, inclou l’atenció integral a l’embaràs –inclòs el de risc–, unitat de neonatologia, servei d’urgències de pediatria i sala de part natural a les instal·lacions renovades de l’Hospital de Barcelona, d’ús exclusiu per a la població assegurada d’Assistència Sanitària. També Gravida, el centre de fertilitat de l’Entitat, té un paper cada vegada més destacat per fer realitat el somni de molts pares i mares.

L’esport i l’exercici físic moderat comporten beneficis a bastament coneguts per a la salut. En els darrers temps, la pràctica de l’esport s’ha popularitzat, sobretot entre el públic més jove, d’aquí la demanda real i creixent de la medicina esportiva, que sovint participa en la preparació de competicions o ajuda a superar lesions. A banda de l’atenció continuada de traumatologia, la cirurgia d’alta especialització i la potent ressonància magnètica de la ciutat esportiva del FC Barcelona, Assistència Sanitària disposa d’un quadre mèdic extens i compta amb els especialistes en nutrició, fisioteràpia, psicologia, traumatologia... que proporcionen les cures, consells, proves diagnòstiques i tractaments que permeten practicar esport amb seguretat, en benefici de la salut.

I, perquè l’accés als serveis sigui àgil i s’adapti al ritme diari i als canals de comunicació més utilitzats, la digitalització avança a Assistència Sanitària, que permet fer a través de l’app o el web les gestions més comunes, com la consulta del quadre mèdic, la compra de talons o l’obtenció d’autoritzacions. De la mateixa manera, recentment s’ha implantat un directori d’atenció ràpida amb més de 400 metges de 20 especialitats diferents que visiten els pacients en un temps d’espera màxim de 48 hores. Tot plegat, pensant en l’estil de vida actual i la importància d’assegurar-se per al futur.